Metsäliitto Osuuskuntas Fullmäktigeval 2023

Rösta i valet den 22.3. - 14.4.2023

Klicka på knappen Se kandidater för att se kandidaterna för valkretsarna. Du kan se alla valkretsars kandidatlistor här Kandidatlistor

Om du vill lära dig mer om kandidaterna, svara också på frågor i kandidattestet genom att klicka på Kandidattest.

Se kandidater