Elbranschernas fackförbund rf
Representantskapsvalet 2024


Kandidatupphandling genomförs
mellan 1.3.–31.5.2024 klockan 16.00

Klicka på knappen Se kandidaterna för att se kandidaterna för valkretsarna. Kandidaterna kommer att visas efter bekräftelse av kandidatupphandling.

Se kandidaterna